Jicht

Jicht is een reumatische aandoening die ontstaat door een te hoge urinezuurspiegel in uw lichaam. Het urinezuur hoopt zich op doordat de stofwisseling in uw lichaam niet goed verloopt. Daardoor kunnen urinezuurkristallen ontstaan die neerslaan in uw gewrichten. Dit kan leiden tot plotselinge aanvallen van gewrichtsontstekingen. De aandoening komt vaker voor bij mannen en ontstaat meestal na het 40ste levensjaar. Bij twee derde van de mensen met jicht gaat een eerste aanval van jicht over in een chronische vorm. Bij chronische jicht komen de ontstekingen vaker voor en in meerdere gewrichten.
 

Eerste aanval

Bij een eerste aanval van jicht heeft u last van een acute gewrichtsontsteking. De ontsteking ontstaat meestal in het gewricht van de grote teen of wreef. Maar de eerste aanval kan ook in andere gewrichten optreden. Een aanval van jicht is zeer pijnlijk en gaat soms samen met koorts.
 

Geen welvaartsziekte

Het is een misvatting dat jicht een welvaartsziekte is. Wel kan overmatig eten en drinken van alcohol een jichtaanval uitlokken. Deze factoren kunnen een jichtaanval in gang zetten, maar ze zijn níet de eigenlijke oorzaak. De oorzaak is te vinden in de stofwisseling. Die verloopt bij mensen met aanleg voor jicht niet goed.
 

Jicht vooral bij mannen

Jicht komt vooral voor bij mannen, maar vrouwen kunnen de ziekte ook krijgen. Mannen krijgen een eerste jichtaanval meestal tussen het 40e en 50e jaar, vrouwen meestal na de overgang. Er zijn families waarbinnen mensen al rond het 20e levensjaarjaar jicht ontwikkelen.
 

Chronische jicht

Chronische jicht komt voor bij 3 groepen mensen: Mensen die op jonge leeftijd jicht kregen en die een te hoog urinezuurgehalte in het bloed houden. Dit kan komen doordat de jicht niet goed genoeg is behandeld of doordat de medicijnen niet consequent zijn ingenomen. Ook overmatig alcoholgebruik of het gebruik van plaspillen kunnen een aanval uitlokken. In deze groep begint jicht met acute aanvallen. Later wordt het chronisch en gaat de jicht in meerdere gewrichten zitten.

Oudere mensen die plaspillen gebruiken en bij wie de nieren minder goed werken. De klachten ontstaan vaak geleidelijk in meerdere gewrichten. Vooral in gewrichten die aangetast zijn door artrose, zoals de kleine vingergewrichten. Daarnaast kunnen er af en toe acute jichtaanvallen optreden in één of meerdere gewrichten.

Een kleine groep mensen die een orgaantransplantatie hebben ondergaan en ciclosporine gebruiken. Er is een grotere kans op jicht in meerdere gewrichten als ook de nieren minder goed werken of bij gebruik van plaspillen.
 

Wat merkt u van jicht

Een jichtaanval komt meestal vrij snel op. Uw gewrichten, pezen en slijmbeurzen kunnen ontstoken raken. Soms slaat urinezuur neer in jichtknobbels. Daarnaast is het mogelijk dat urinezuurkristallen neerslaan in de nieren waardoor de nieren minder goed gaan werken. Ook komen hart- en vaatziekten vaker voor bij mensen met jicht.
 

Vaak eerst in grote teen

Bij een jichtaanval raken één of meerdere gewrichten plotseling heftig ontstoken. De eerste aanval doet zich vaak voor in het gewricht van de grote teen of wreef van de voet. Het gewricht wordt dikker, voelt warm aan en het is minder goed te bewegen. Bijna altijd is de huid rondom het gewricht felrood en strak gespannen. U kunt veel last hebben van pijn. Het gewricht kan zo gevoelig zijn dat zelfs het gewicht van een beddenlaken al te veel is.
 

Komt vrij snel op

Een jichtaanval komt meestal vrij snel op. Bij het naar bed gaan is er nog niets aan de hand, maar in de nacht of ochtend kunt u wakker worden van de pijn. Jicht kan beperkt blijven tot één enkele aanval. De jichtaanvallen kunnen echter ook terugkomen en zich tot chronische jicht ontwikkelen. De aanvallen kunnen dan langer gaan duren en zich uitbreiden naar andere gewrichten.
 

Gewrichten, pezen en slijmbeurzen

Naast het gewricht van uw grote teen kunnen ook de gewrichten van uw enkels en knieën of vingers en polsen ontstoken raken. Soms ontstaat een chronische ontsteking. Daarnaast kunnen uw pezen en slijmbeurzen aangedaan zijn bij jicht.
 

Jichtknobbels

De neergeslagen kristallen veroorzaken soms jichtknobbels, ook wel tofi genoemd. Een tofus kan ontstaan aan de ellebogen, de vingers, de tenen en de buitenrand van de oorschelp. Als de huid rondom een tofus stukgaat komt een dikke, krijtachtige substantie naar buiten.
 

Verhoogd risico op hart- en vaatziekten

Door jicht heeft u een hoger risico op het krijgen van hart- of vaatziekten dan mensen zonder jicht. Dit wordt enerzijds veroorzaakt doordat jicht vaak samen gaat met een hoge bloeddruk. Een te hoge bloeddruk is slecht voor uw hart en bloedvaten. Anderzijds is jicht op zichzelf ook een risicofactor voor het krijgen van hart- en vaatziekten. Waardoor dat precies wordt veroorzaakt, is nog onbekend. Het is voor u in ieder geval extra belangrijk om andere risicofactoren op hart- en vaatziekten zoveel mogelijk te beperken.
 

Andere risicofactoren

  • Roken
  • Verhoogde bloeddruk
  • Te hoog cholesterolgehalte in het bloed
  • Suikerziekte
  • Overgewicht

Uw arts kan onderzoeken of u een verhoogd risico heeft op het krijgen van hart- en vaatziekten en met u bespreken wat u daar aan kunt doen. Indien nodig kan uw arts u behandelen voor een hoge bloeddruk of een te hoog cholesterolgehalte, of u ondersteuning bieden bij het stoppen met roken.
 

Nieren

Als u jicht heeft in combinatie met een te hoge bloeddruk is dat slecht voor uw nieren. De nieren kunnen ook minder gaan functioneren doordat het urinezuur samenklontert tot gruis of nierstenen. De meeste mensen met jicht laten daarom af en toe hun nierfunctie controleren via een bloedonderzoek.


Bron: www.reumafonds.nl

Voor meer informatie over reumatische aandoeningen verwijzen wij u naar de website van het reumafonds (www.reumafonds.nl


Deel deze pagina