Osteoporose

Als u osteoporose heeft, worden uw botten erg broos. Ze kunnen dan gemakkelijk breken. Osteoporose wordt ook wel botontkalking genoemd. De aandoening komt veel voor bij mensen boven de 50 jaar. Soms ontstaat osteoporose eerder, bijvoorbeeld bij mensen met andere reumatische aandoening zoals reumatoïde artritis (RA), ankyloserende spondylitis (de ziekte van Bechterew) of SLE. Ook langdurig gebruik van prednison kan tot osteoporose leiden.

Meer kans op botbreuk

Als u osteoporose heeft, worden uw botten poreuzer. De botdichtheid neemt af en uw botten zijn hierdoor minder stevig. De kans is groter dat u iets breekt. Dit kan ook gebeuren zonder dat u uw botten zwaar belast. Een kleine misstap van een stoepje kan al voldoende zijn.

Vooral vrouwen na de overgang hebben een verhoogd risico op zowel osteoporose als een botbreuk. Ook mannen ouder dan 50 jaar die minder dan een jaar geleden al eens een botbreuk opliepen, hebben een verhoogd risico op een nieuwe breuk. Bij een botbreuk is het dus raadzaam om te laten onderzoeken of u osteoporose heeft.

Het komt veel voor

Osteoporose komt veel voor. Wereldwijd krijgt ongeveer 1 op de 3 vrouwen en 1 op de 8 mannen osteoporose. Ook jongere mensen krijgen soms osteoporose.

Wat merkt u van osteoporose

U merkt vaak pas dat u osteoporose heeft wanneer u een bot breekt. Of u merkt het doordat u kleiner van lengte wordt. Dit komt doordat uw rugwervels langzaam inzakken.

Botontkalking merkt u niet

U merkt het meestal niet dat u last van botontkalking heeft, totdat u een bot breekt. Op dat moment krijgt u klachten. U voelt pijn, uw houding verandert of het bot verandert van stand. Botbreuken door osteoporose komen vaak voor in de ruggenwervels, de pols of de heup.

Heftige pijn in de rug

Als een wervel spontaan inzakt, ontstaat bij veel mensen een heftige pijn in de rug, die na een aantal weken weer vermindert. Een ingezakte wervel verhoogt vervolgens de kans op inzakking van andere wervels. Als er meerdere wervels inzakken, leidt het tot meer pijn in de rug, met name bij bewegen. Helaas is een ingezakte wervel niet te herstellen, zoals bij het breken van bijvoorbeeld uw pols of heup. Ongeveer een derde van de pati├źnten krijgt tijdelijk pijnklachten na een ingezakte wervel.

U wordt kleiner

Naarmate er meer wervels inzakken, wordt de wervelkolom korter. U kunt daarbij 5 tot 15 cm kleiner worden. U kunt zelf nagaan of dit het geval is: vergelijk hiervoor uw huidige lengte met de lengte die u vroeger had. Door de inzakkende wervels krijgt u bredere flanken. Soms raakt uw onderste rib de rand van uw bekken (de bekkenkam). Dat is erg pijnlijk. Ook kunt u een voorovergebogen houding krijgen. Zo'n houding heet een kyfose.


Bron: www.reumafonds.nl

Voor meer informatie over reumatische aandoeningen verwijzen wij u naar de website van het reumafonds (www.reumafonds.nl


Deel deze pagina